Styrelse

Markku Sirviö, ordförande

Tatjana Kovacic, Utbildningsansvarig

Abdo Goriya, valledare

Eisabeth Hellström, medlemsansvarig

Gabriel Marawgeh, sekreterare

Muhammad Ashraf, ledamot