Årsmöte med Elisabeth Svantesson 2014-02-20 + Bilder

Nya moderaterna i Tensta-Rinkeby hade ett årsmöte tillsammans med Spångamoderaterna. Arbetsmarknadsministern, Elisabeth Svantesson var på plats och talade om framtida utmaningar och satsningar till ökad sysselsättning.

Vissa ledamöter i styrelsen blev omvalda och vissa andra nyvalda. Vi har valt att tillsätta en Vice till fyra ordinarie uppdrag (exkl. ordf och vice ordf), nämligen kampanjledare, utbildningsledare, medlemsansvarig och MUF ansvarig.
Syftet är att stödja och komplettera varandra. Vi vill dessutom välkomna våra nya medlemmar. Stort tack till våra gäster som närvarade vid årsmötet.

Nya moderaterna i Tensta-Rinkeby är entusiastiska, energifulla och målmedvetna, men vi räcker inte eftersom ALLA BEHÖVS…Nu kör vi!
* 4 år till *