Tensta-Rinkeby moderaterna vill fortsätta satsa på upprustningen av Rinkeby och Tensta, bland annat i form av miljöinriktad  upprustning av de gamla miljonprogramslägenheterna. Det är en enorm satsning av på omkring av 10 miljarder kronor i hela Järva. Vi vill även fortsätta med att skapa förutsättningar så att fler företag etablerar sig i  området. Det innefattar såväl uppfräschingar av gator och bättre skyltning som trygghetsskapande åtgärder  med belysning och liknande. Vi vill ha nya stadsdelar som ska präglas av blandad bebyggelse. Människor ska kunna bo, arbeta, handla, ha barnen i skolan och ta del av nöjen som restaurangbesök och teater på nära håll.

Rinkebystråket i Rinkeby är ett spännande affärsgata som kom till under moderaternas tid i makten. Stråket främjar handel i orten och ger medborgare närmare tillgång till affärerna. Bussvägen har byggts om så att stråket är en boulevard med troattarer, butiker, caféer etc. Det ger en möjlighet för bilar att parkera och för gående att tryggt vandra längs stråket samtidigt som  boende kan även använda breda gångbroar. Bostadsbolagen gör en stor satsning på att rusta upp miljonprogrammet i nära dialog med de boende.

Vi vill ha ett Rinkeby och Tensta där fler vill bo och bosätta sig.

Vi vill fortsätta driva arbetslinjen att alla som vill och kan arbeta också ska få möjlighet att göra det. Det ska vara enkelt att starta och driva företag.

Titta gärna på ”Alla Behövs” klippet på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=rHr4iXymtFM

Vårt mål är att förbättra boende och ha mera varierad stadsmiljö med hyreslägenheter och bostadsrätter, butiker och breda trottoarer.

Vi vill öka tryggheten i vardagen är så att medborgare känner trygga var de än befinner oss. Bättre belysning på platser och trygghetsvandringar samt polisens ökade närvaro på gatorna är oerhört viktigt.

Vi vill även förstärka utbildningen och förbättra språkundervisningen.

Vi vill öka företagandet och fler ska ha jobb.

Vi vill göra Rinkeby och Tensta till ännu bättre områden.

 

Markku Sirviö
Ordförande

Mobil: 076-803 52 07
sirvio.markku@gmail.com